Dutch Language File

Ray
Ssr. Bludit
Posts: 21
Joined: Thu Dec 10, 2015 4:09 pm
Location: Aalsmeer

Tried to post it on github but cant see it anywhere so here is the complete new version

Code: Select all

{
	"language-data":
	{
		"native": "Nederlands",
		"english-name": "Dutch",
		"last-update": "2015-12-23",
		"author": "Ray",
		"email": "",
		"website": ""
	},

	"username": "Gebruikersnaam",
	"password": "Wachtwoord",
	"confirm-password": "Bevestig wachtwoord",
	"editor": "Editor",
	"dashboard": "Dashboard",
	"role": "Rol",
	"post": "Artikel",
	"posts": "Artikelen",
	"users": "Gebruikers",
	"administrator": "Administrator",
	"add": "Voeg toe",
	"cancel": "Annuleer",
	"content": "Inhoud",
	"title": "Titel",
	"no-parent": "Geen bovenliggend item",
	"edit-page": "Pagina aanpassen",
	"edit-post": "Artikel aanpassen",
	"add-a-new-user": "Voeg een nieuwe gebruiker toe",
	"parent": "Bovenliggend item",
	"friendly-url": "Gebruiksvriendelijke URL",
	"description": "Omschrijving",
	"posted-by": "Geplaatst door",
	"tags": "Tags",
	"position": "Positie",
	"save": "Opslaan",
	"draft": "Concept",
	"delete": "Verwijder",
	"registered": "Geregistreerd",
	"Notifications": "Berichtgevingen",
	"profile": "Profiel",
	"email": "Email",
	"settings": "Instellingen",
	"general": "Algemeen",
	"Advanced": "Geavanceerd",
	"advanced": "Geavanceerd",
	"regional": "Taal/Tijd/Locatie",
	"about": "Over ons",
	"login": "Aanmelden",
	"logout": "Afmelden",
	"manage": "Aanpassen",
	"themes": "Thema",
	"prev-page": "Vorige pagina",
	"next-page": "Volgende pagina",
	"configure-plugin": "Configureer de plugin",
	"confirm-delete-this-action-cannot-be-undone": "Bevestig het verwijderen,dit kan niet ongedaan worden gemaakt.",
	"site-title": "Titel van de site",
	"site-slogan": "Slogan voor de site",
	"site-description": "Omschrijving van de site",
	"footer-text": "Footer tekst",
	"posts-per-page": "Artikelen per pagina",
	"site-url": "De url van de site",
	"writting-settings": "Schrijf instellingen",
	"url-filters": "URL filters",
	"page": "Pagina",
	"pages": "Pagina's",
	"home": "Home",
	"welcome-back": "Welkom terug",
	"language": "Taal",
	"website": "Website",
	"timezone": "Tijdzone",
	"locale": "Lokaal",
	"new-post": "Nieuw artikel",
	"new-page": "Nieuwe pagina",
	"html-and-markdown-code-supported": "HTML en Markdown code worden ondersteund",
	"manage-posts": "Beheer artikelen",
	"published-date": "Publicatie datum",
	"modified-date": "Aanpassingsdatum",
	"empty-title": "Lege titel",
	"plugins": "Plugins",
	"install-plugin": "Installeer plugin",
	"uninstall-plugin": "Verwijder plugin",
	"new-password": "Nieuw wachtwoord",
	"edit-user": "Gebruiker aanpassen",
	"publish-now": "Publiceer nu",
	"first-name": "Voornaam",
	"last-name": "Achternaam",
	"bludit-version": "Bludit Versie",
	"powered-by": "Aangestuurd door",
	"recent-posts": "Recente artikelen",
	"manage-pages": "Beheer pagina's",
	"advanced-options": "Geavanceerde opties",
	"user-deleted": "Gebruiker verwijderd",
	"page-added-successfully": "Pagina succesvol toegevoegd",
	"post-added-successfully": "Artikel succesvol toegevoegd",
	"the-post-has-been-deleted-successfully": "Artikel succesvol verwijderd",
	"the-page-has-been-deleted-successfully": "Pagina succesvol verwijderd",
	"username-or-password-incorrect": "Gebruikersnaam of wachtwoord is onjuist",
	"database-regenerated": "Database opnieuw aangemaakt",
	"the-changes-have-been-saved": "De veranderingen zijn opgeslagen",
	"enable-more-features-at": "Voeg meer opties toe",
	"username-already-exists": "Gebruikersnaam bestaat al",
	"username-field-is-empty": "Gebruikersnaam is leeg",
	"the-password-and-confirmation-password-do-not-match":"Ingevoerde wachtwoorden zijn niet gelijk aan elkaar",
	"user-has-been-added-successfully": "Gebruiker toegevoegd",
	"you-do-not-have-sufficient-permissions": "Onvoldoende rechten voor deze uitvoering",
	"settings-advanced-writting-settings": "Instellingen-> Geavanceerd-> Schrijf instellingen",
	"new-posts-and-pages-synchronized": "Pagina's en artikelen zijn gesynchroniseerd.",
	"you-can-choose-the-users-privilege": "Stel hier privileges in. De editor rol kan alleen pagina's en artikelen plaatsen.",
	"email-will-not-be-publicly-displayed": "Email(afgeschermd). Aanbevolen voor vergeten wachtwoord en notificaties ",
	"use-this-field-to-name-your-site": "Titel van de site,wordt op iedere pagina weergegeven.",
	"use-this-field-to-add-a-catchy-phrase": "Slogan voor je site.",
	"you-can-add-a-site-description-to-provide": "Korte omschrijving van je site.",
	"you-can-add-a-small-text-on-the-bottom": "Plaats hier een korte tekst( bijv.copyright / datum / merknaam )",
	"number-of-posts-to-show-per-page": "Aantal artikelen per pagina.",
	"the-url-of-your-site": "De url van je site.",
	"add-or-edit-description-tags-or": "Plaats of bewerk omschrijving / tags / gebruiksvriendelijke URL.",
	"select-your-sites-language": "Selecteer taal.",
	"select-a-timezone-for-a-correct": "Selecteer de tijdzone.",
	"you-can-use-this-field-to-define-a-set-of": "Speciale instellingen voor tijd / datum.",
	"you-can-modify-the-url-which-identifies":"Plaats hier de tekst voor gebruiksvriendelijke URL / niet meer dan 150 leestekens.",
	"this-field-can-help-describe-the-content": "Omschrijving voor gebruiksvriendelijke URL / niet meer dan 150 leestekens.",

	"delete-the-user-and-all-its-posts":"Verwijder de gebruiker en alle berichten",
	"delete-the-user-and-associate-its-posts-to-admin-user": "Verwijder de gebruiker en koppel deze berichten aan de admin",
	"read-more": "Lees meer",
	"show-blog": "Toon blog",
	"default-home-page": "Standaard home pagina",
	"version": "Versie",
	"there-are-no-drafts": "Er zijn geen concepten.",
	"create-a-new-article-for-your-blog":"Maak een nieuw artikel aan voor je blog.",
	"create-a-new-page-for-your-website":"Maak een nieuwe pagina aan voor je website.",
	"invite-a-friend-to-collaborate-on-your-website":"Informeer een vriend om mee te werken aan de website.",
	"change-your-language-and-region-settings":"Verander je taal en regio instellingen.",
	"language-and-timezone":"Taal en tijdzone",
	"author": "Auteur",
	"start-here": "Start hier",
	"install-theme": "Installeer thema",
	"first-post": "Eerste bericht",
	"congratulations-you-have-successfully-installed-your-bludit": "Gefeliciteerd je hebt succesvol **Bludit** geinstalleerd.",
	"whats-next": "Wat nu",
	"manage-your-bludit-from-the-admin-panel": "Beheer Bludit vanuit [admin area](./admin/)",
	"follow-bludit-on": "Volg Bludit via",
	"visit-the-support-forum": "Bezoek het [forum](http://forum.bludit.com) voor ondersteuning",
	"read-the-documentation-for-more-information": "Lees de [documentatie](http://docs.bludit.com) voor meer informatie",
	"share-with-your-friends-and-enjoy": "Deel met je vrienden en veel plezier",
	"the-page-has-not-been-found": "Pagina is niet gevonden.",
	"error": "Error",
	"bludit-installer": "Bludit Installatie Programma",
	"welcome-to-the-bludit-installer": "Welkom bij het Bludit installatie programma",
	"complete-the-form-choose-a-password-for-the-username-admin": "Vul het formulier in en kies een wachtwoord voor de gebruikersnaam « admin »",
	"password-visible-field": "Wachtwoord, zichtbaar veld!",
	"install": "Installeer",
	"choose-your-language": "Selecteer je taal",
	"next": "Volgende",
	"the-password-field-is-empty": "Het wachtwoord veld is leeg",
	"your-email-address-is-invalid":"Je email adres is ongeldig.",
	"proceed-anyway": "Alsnog doorgaan!",
	"drafts":"Concepten",
	"ip-address-has-been-blocked": "IP adres is geblokkeerd.",
	"try-again-in-a-few-minutes": "Probeer het zo meteen nogmaals.",
	"date": "Datum",

	"scheduled": "Ingepland",
	"publish": "Publiseer",
	"please-check-your-theme-configuration": "Controleer je thema configuratie.",
	"plugin-label": "Plugin label",
	"enabled": "Ingeschakeld",
	"disabled": "Uitgeschakeld",
	"cli-mode": "Cli mode",
	"command-line-mode": "Opdracht lijn mode",
	"enable-the-command-line-mode-if-you-add-edit": "Schakel de opdracht lijn mode in als je posten en pagina's toevoegd, aanpast of verwijderd van het bestandssysteem",

	"configure": "Instellen",
	"uninstall": "Uitinstalleren",
	"change-password": "Verander wachtwoord",
	"to-schedule-the-post-just-select-the-date-and-time": "Om je post in te plannen, selecteer een datum en tijd.",
	"write-the-tags-separated-by-commas": "Schrijf tags gescheiden door komma's.",
	"status": "Status",
	"published": "Gepubliceerd",
	"scheduled-posts": "Ingeplande posten",
	"statistics": "Statistieken",
	"name": "Naam",
	"email-account-settings":"Email account instellingen",
	"sender-email": "Verzend email adres",
	"emails-will-be-sent-from-this-address":"Emails zullen vanaf dit adres verzonden worden.",
	"bludit-login-access-code": "BLUDIT - Inlog toegangs code",
	"check-your-inbox-for-your-login-access-code":"Contreoleer je inbox voor jouw inlog toegangs code",
	"there-was-a-problem-sending-the-email":"Er was een probleem met het verzenden van de email",
	"back-to-login-form": "Terug naar inlog formulier",
	"send-me-a-login-access-code": "Stuur mij een inlog toegangs code",
	"get-login-access-code": "Krijg een inlog toegangs code",
	"email-notification-login-access-code": "<p>TDit is een bericht van je website {{WEBSITE_NAME}}</p><p>Je verzoek voor een inlog toegangs code, bekijk de volgende link:</p><p>{{LINK}}</p>",
	"there-are-no-scheduled-posts": "Er zijn geen ingeplande posten.",
	"show-password": "Toon wachtwoord",
	"edit-or-remove-your=pages": "Pagina's aanpassen of verwijderen.",
	"edit-or-remove-your-blogs-posts": "Blog posten aanpassen of verwijderen.",
	"general-settings": "Algmene instellingen",
	"advanced-settings": "Geavanceerde instellingen",
	"manage-users": "Gebruikersbeheer",
	"view-and-edit-your-profile": "Profiel bekijken en aanpassen.",

	"password-must-be-at-least-6-characters-long": "Wachtwoord moet minimaal 6 karakters lang zijn",
	"images": "Afbeeldingen",
	"upload-image": "Afbeelding uploaden",
	"drag-and-drop-or-click-here": "Sleep en plak of klik hier",
	"insert-image": "Afbeelding invoegen",
	"supported-image-file-types": "Afbeelding types die toegestaan zijn",
	"date-format": "Datum formaat",
	"time-format": "Tijd formaat",
	"chat-with-developers-and-users-on-gitter":"Chat met ontwikkelaars en gebruikers op [Gitter](https://gitter.im/dignajar/bludit)",
	"this-is-a-brief-description-of-yourself-our-your-site":"DFit is een korte omschrijving van jezelf of jouw site, om de tekst te veranderen ga naar het administratie paneel, instellingen, plugins, en configureer de plugin over ons.",
	"profile-picture": "Profiel afbeelding",
	"the-about-page-is-very-important": "De Over ons pagina is belangrijk en een sterk gereedschap voor potentiele klanten en partners. Voor mensen die willen weten wie achter deze website zit, dan is de Over ons pagina een eerste informatie bron.",
	"change-this-pages-content-on-the-admin-panel": "Verander de inhoud via het administratie paneel, beheer, pagina's en klik de Over ons pagina.",
	"about-your-site-or-yourself": "Over de site en jezelf",
	"welcome-to-bludit": "Welkom bij Bludit",

	"site-information": "Site informatie",
	"date-and-time-formats": "Datum en tijd formaat",
	"activate": "Activeer",
	"deactivate": "Deactiveer"
}

User avatar
Edi
Site Admin
Posts: 2598
Joined: Sun Aug 09, 2015 5:01 pm
Location: Zurich
Contact:

Thank you Ray!

The repository is at

https://github.com/dignajar/bludit

The language files are in the directory /languages.
Gumroad - Useful plugins for Bludit | Nützliche Plugins für Bludit
Planet-Bludit - Tipps, Snippets und hilfreiche Links (auf Deutsch)
Ray
Ssr. Bludit
Posts: 21
Joined: Thu Dec 10, 2015 4:09 pm
Location: Aalsmeer

Newest version Dutch lang file

Code: Select all

{
  "language-data": {
    "native": "Nederlands",
    "english-name": "Dutch",
    "last-update": "21-01-2018",
    "authors": {
      "0": "Ray",
      "1": "",
      "2": "",
      "3": ""
	  }
  },
  "dates": {
    "Mon": "Ma",
    "Tue": "Di",
    "Wed": "Wo",
    "Thu": "Do",
    "Fri": "Vrij",
    "Sat": "Zat",
    "Sun": "Zon",
    "Monday": "Maandag",
    "Tuesday": "Dinsdag",
    "Wednesday": "Woensdag",
    "Thursday": "Donderdag",
    "Friday": "Vrijdag",
    "Saturday": "Zaterdag",
    "Sunday": "Zondag",
    "Jan": "Jan",
    "Feb": "Feb",
    "Mar": "Mar",
    "Apr": "Apr",
		"May": "Mei",
    "Jun": "Jun",
    "Jul": "Jul",
    "Aug": "Aug",
    "Sep": "Sep",
    "Oct": "Okt",
    "Nov": "Nov",
    "Dec": "Dec",
    "January": "Januari",
    "February": "Februari",
    "March": "Maart",
    "April": "April",
    "May": "Mei",
    "June": "Juni",
    "July": "Juli",
    "August": "Augustus",
    "September": "September",
    "October": "Oktober",
    "November": "November",
    "December": "December"
  },
  "dashboard": "Dashboard",
  "manage-users": "Gebruikersbeheer",
  "manage-categories": "Beheer categorieën",
  "general-settings": "Algmene instellingen",
  "advanced-settings": "Geavanceerde instellingen",
  "thanks-for-support-bludit": "Bedankt voor de ondersteuning van Bludit",
  "upgrade-to-bludit-pro": "Upgrade naar Bludit PRO",
  "language": "Taal",
  "plugin": "Plugin",
  "plugins": "Plugins",
  "developers": "Ontwerpers",
  "themes": "Thema",
  "about": "Over ons",
  "url": "URL",
  "welcome": "Welkom",
  "logout": "Afmelden",
  "website": "Website",
  "publish": "Publiceer",
  "manage": "Aanpassen",
  "content": "Inhoud",
  "category": "Categorie",
  "categories": "Categorieën",
  "users": "Gebruikers",
  "settings": "Instellingen",
  "general": "Algemeen",
  "advanced": "Geavanceerd",
  "new-content": "Nieuwe inhoud",
  "manage-content": "Beheer inhoud",
  "add-new-content": "Voeg nieuwe inhoud toe",
  "new-category": "Nieuwe categorie",
  "you-do-not-have-sufficient-permissions": "Onvoldoende rechten voor deze uitvoering",
  "add-a-new-user": "Voeg een nieuwe gebruiker toe",
  "url-associated-with-the-content": "URL samenwerkend met de inhoud.",
  "language-and-timezone": "Taal en tijdzone",
  "change-your-language-and-region-settings": "Verander je taal en regio instellingen.",
  "notifications": "Notificaties",
  "plugin-activated": "Plugin ingeschakeld",
  "plugin-deactivated": "Plugin uitgeschakeld",
  "new-theme-configured": "Nieuw thema geconfigureerd",
  "changes-on-settings": "Aanpassingen bij instellingen",
  "plugin-configured": "Plugin geconfigureerd",
  "welcome-to-bludit": "Welkom bij Bludit",
  "statistics": "Statistieken",
  "drafts": "Concepten",
  "title": "Titel",
  "save": "Opslaan",
  "save-as-draft": "Als concept opslaan",
  "cancel": "Annuleer",
  "description": "Omschrijving",
  "this-field-can-help-describe-the-content": "Dit veld kan je gebruiken om de content te omschrijven in een paar woorden. Niet meer dan 150 karakters.",
  "images": "Afbeeldingen",
  "error": "Error",
  "supported-image-file-types": "Ondersteunde afbeeldingsformaten",
  "cover-image": "Omslagfoto",
  "drag-and-drop-or-click-here": "Sleep en plak of klik hier",
  "there-are-no-images": "Er zijn geen afbeeldingen",
  "upload-and-more-images": "Upload en meer afbeeldingen",
  "click-on-the-image-for-options": "Klik op de afbeelding voor opties.",
  "click-here-to-cancel": "Klik hier om te annuleren.",
  "insert-image": "Afbeelding invoegen",
  "set-as-cover-image": "Stel in als omslagfoto",
  "delete-image": "Verwijder afbeelding",
  "tags": "Tags",
  "add": "Toevoegen",
  "status": "Status",
  "published": "Gepubliceerd",
  "draft": "Concept",
  "empty-title": "Lege titel",
  "empty": "empty",
  "date": "Datum",
  "external-cover-image": "Externe hoes afbeelding",
  "parent": "Bovenliggend item",
  "full-image-url": "Volledige afbeelding URL.",
  "this-field-is-used-when-you-order-the-content-by-position": "Dit veld wordt gebruikt wanneer u de inhoud per positie bestelt.",
  "position": "Positie",
  "friendly-url": "Gebruiksvriendelijke URL",
  "image-description": "Afbeeldingsomschrijving",
  "add-a-new-category": "Voeg een nieuwe categorie toe",
  "name": "Naam",
  "username": "Gebruikersnaam",
  "first-name": "Voornaam",
  "last-name": "Achternaam",
  "to-schedule-the-content-select-the-date-and-time": "Als u de inhoud wilt plannen, selecteert u de datum en tijd. De status moet worden ingesteld op \"Gepubliceerd\".",
  "email": "Email",
  "role": "Rol",
  "registered": "Geregistreerd",
  "site-information": "Site informatie",
  "site-title": "Titel van de site",
  "use-this-field-to-name-your-site": "Titel van de site, deze wordt op iedere pagina weergegeven.",
  "site-slogan": "Slogan voor de site",
  "use-this-field-to-add-a-catchy-phrase": "Slogan voor je site.",
  "site-description": "Omschrijving van de site",
  "you-can-add-a-site-description-to-provide": "Korte omschrijving van je site.",
  "footer-text": "Footer tekst",
  "you-can-add-a-small-text-on-the-bottom": "Plaats hier een korte tekst (bijvoorbeeld de copyright, datum of merknaam)",
  "social-networks-links": "Sociale media links",
  "site-url": "De url van de site",
  "email-account-settings": "Email account instellingen",
  "sender-email": "Verzend email adres",
  "emails-will-be-sent-from-this-address": "Emails zullen vanaf dit adres verzonden worden.",
  "url-filters": "URL filters",
  "select-your-sites-language": "Selecteer taal.",
  "timezone": "Tijdzone",
  "select-a-timezone-for-a-correct": "Selecteer de tijdzone.",
  "locale": "Lokaal",
  "date-and-time-formats": "Datum en tijd formaat",
  "date-format": "Datum formaat",
  "current-format": "Huidig formaat",
  "version": "Versie",
  "author": "Auteur",
  "activate": "Activeer",
  "deactivate": "Deactiveer",
  "edit-category": "Aanpassen categorie",
  "delete": "Verwijder",
  "password": "Wachtwoord",
  "confirm-password": "Bevestig wachtwoord",
  "editor": "Editor",
  "administrator": "Administrator",
  "edit-user": "Gebruiker aanpassen",
  "edit-content": "Aanpassen inhoud",
  "profile": "Profiel",
  "change-password": "Verander wachtwoord",
  "enabled": "Ingeschakeld",
  "disable-the-user": "Deactiveer de gebruiker",
  "profile-picture": "Profiel afbeelding",
  "edit-or-delete-your-categories": "Aanpassen of verwijderen van categorieën",
  "create-a-new-category-to-organize-your-content": "Maak een nieuwe categorie aan om je inhoud te organiseren",
  "confirm-delete-this-action-cannot-be-undone": "Bevestig het verwijderen, dit kan niet ongedaan worden gemaakt.",
  "do-you-want-to-disable-the-user": "Wil je de gebruiker deactiveren ?",
  "new-password": "Nieuw wachtwoord",
  "you-can-change-this-field-when-save-the-current-changes": "U kunt dit veld wijzigen wanneer de huidige wijzigingen worden opgeslagen.",
  "items-per-page": "Items per pagina",
  "invite-a-friend-to-collaborate-on-your-site": "Nodig een vriend uit om samen te werken op uw site",
  "number-of-items-to-show-per-page": "Aantal items dat per pagina wordt weergegeven.",
  "website-or-blog": "Website of Blog",
  "order-content-by": "Sorteer inhoud door",
  "edit-or-delete-content-from-your-site": "Aanpassen of verwijderen van inhoud van je website",
  "order-the-content-by-date-to-build-a-blog": "Sorteer de inhoud op datum om een ​​blog te maken of sorteer de inhoud per positie om een ​​website te bouwen.",
  "page-not-found-content": "Hey! het ziet er naar uit dat deze pagina niet gevonden kan worden.",
  "page-not-found": "Pagina niet gevonden",
  "predefined-pages": "Voorgedefinieerde pagina's",
  "returning-page-when-the-page-doesnt-exist": "Pagina retourneren wanneer de pagina niet bestaat, laat deze leeg als u een standaardbericht wilt retourneren.",
  "returning-page-for-the-main-page": "Pagina retourneren voor de hoofdpagina, laat dit leeg als u alle pagina's op de hoofdpagina wilt weergeven.",
  "full-url-of-your-site": "Volledige URL van uw site. Compleet met het protocol HTTP of HTTPS (alleen als u SSL op uw server hebt ingeschakeld).",
  "with-the-locales-you-can-set-the-regional-user-interface": "Met de talen kunt u de regionale gebruikersinterface instellen, zoals de datums in uw taal. De landinstellingen moeten op uw systeem zijn geïnstalleerd.",
  "bludit-installer": "Bludit Installatie Programma",
  "choose-your-language": "Selecteer je taal",
  "next": "Volgende",
  "complete-the-form-choose-a-password-for-the-username-admin": "Vul het formulier in en kies een wachtwoord voor de gebruikersnaam « admin »",
  "show-password": "Toon wachtwoord",
  "install": "Installeer",
  "login": "Aanmelden",
  "back-to-login-form": "Terug naar inlog formulier",
  "get-login-access-code": "Krijg een inlog toegangs code",
  "email-access-code": "Email de toegangscode",
  "whats-next": "Wat nu",
  "username-or-password-incorrect": "Gebruikersnaam of wachtwoord is onjuist",
  "follow-bludit-on": "Volg Bludit via",
  "visit-the-forum-for-support": "VBezoek het [forum](https:\/\/forum.bludit.org) voor ondersteuning",
  "manage-your-bludit-from-the-admin-panel": "Beheer Bludit vanuit de [admin area]({{ADMIN_AREA_LINK}})",
  "chat-with-developers-and-users-on-gitter": "Chat met ontwikkelaars en gebruikers op [Gitter](https:\/\/gitter.im\/bludit\/support)",
  "this-is-a-brief-description-of-yourself-our-your-site": "Dit is een korte omschrijving van jezelf of jouw site, om de tekst te veranderen ga naar het administratie paneel, instellingen, plugins, en configureer de plugin over ons.",
  "read-the-documentation-for-more-information": "Lees de [documentatie](https:\/\/docs.bludit.com) voor meer informatie",
  "new-version-available": "Nieuwe versie beschikbaar",
  "new-category-created": "Nieuwe categorie aangemaakt",
  "category-deleted": "Categorie verwijderd",
  "category-edited": "Categorie aangepast",
  "new-user-created": "Nieuwe gebruiker aangemaakt",
  "user-edited": "Gebruiker aangepast",
  "user-deleted": "Gebruiker verwijderd",
  "recommended-for-recovery-password-and-notifications": "Vereist voor wachtwoord herstel en notificatie berichten.",
  "authentication-token": "Authenticatie Token",
  "token": "Token",
  "current-status": "Huidige status",
  "upload-image": "Afbeelding uploaden",
  "the-changes-have-been-saved": "De veranderingen zijn opgeslagen",
  "label": "Label",
  "links": "Links",
  "this-title-is-almost-always-used-in-the-sidebar-of-the-site": "Deze titel wordt bijna altijd gebruikt in de zijbalk van de site.",
  "password-must-be-at-least-6-characters-long": "Wachtwoord moet minimaal 6 karakters lang zijn",
  "ip-address-has-been-blocked": "IP adres is geblokkeerd.",
  "try-again-in-a-few-minutes": "Probeer het zometeen opnieuw.",
  "content-published-from-scheduler": "Inhoud gepubliseerd vanuit planning",
  "installer-page-about-content": "De over ons pagina is belangrijk en krachtig voor potentiele klanten en partners. Voor diegenen die zich afvragen wie er achter de website staat, is uw over ons-pagina de eerste bron van informatie.",
  "blog": "Blog",
  "complete-all-fields": "Compleet alle velden",
  "static": "Statisch",
  "about-your-site-or-yourself": "Over je site of jijzelf",
  "homepage": "Homepagina",
  "disabled": "Uitgeschakeld",
  "to-enable-the-user-you-must-set-a-new-password": "Om de gebruiker in te schakelen verander het wachtwoord.",
  "delete-the-user-and-associate-his-content-to-admin-user": "Verwijder de gebruiker maar laat de admin deze inhoud beheren",
  "delete-the-user-and-all-his-content": "Verwijder de gebruiker en alle inhoud",
  "user-disabled": "Gebruiker uitgeschakeld",
  "user-password-changed": "Gebruikers wachtwoord veranderd",
  "the-password-and-confirmation-password-do-not-match": "Het wachtwoord en bevestigingswachtwoord komen niet overeen",
  "scheduled-content": "Geplande inhoud",
  "there-are-no-scheduled-content": "Er is geen ingeplande inhoud.",
  "new-content-created": "Nieuwe inhoud aangemaakt",
  "content-edited": "Inhoud aangepast",
  "content-deleted": "Inhoud verwijderd",
  "undefined": "Ongedefinieerd",
  "create-new-content-for-your-site": "Maak nieuwe inhoud voor je site",
  "there-are-no-draft-content": "Er is nog geen concept inhoud.",
  "order-items-by": "Sorteer items door",
  "all-content": "Alle inhoud",
  "dynamic": "Dynamisch",
  "type": "Type",
  "draft-content": "Concept inhoud",
  "post": "Post",
  "default": "Standaard",
  "latest-content": "Laatste inhoud",
  "default-message": "Standaard bericht",
  "no-parent": "Geen hoofd",
  "have-you-seen-my-ball": "Heb jij mijn bal gezien?",
  "pagebreak": "Pagina break",
  "pages": "Pagina's",
  "this-plugin-may-not-be-supported-by-this-version-of-bludit": "Deze plugin kan niet worden ondersteund door deze versie van Bludit",
  "previous": "Vorige",
  "previous-page": "Vorige pagina",
  "next-page": "Volgende pagina",
  "scheduled": "Ingepland",
  "this-token-is-similar-to-a-password-it-should-not-be-shared": "Deze token is gelijk als het wachtwoord, deel het daarom niet.",
  "congratulations-you-have-successfully-installed-your-bludit": "Gefeliciteerd je hebt jouw **Bludit**",
  "this-theme-may-not-be-supported-by-this-version-of-bludit": "Dit theme kan niet worden ondersteund door deze versie van Bludit"
}
User avatar
Edi
Site Admin
Posts: 2598
Joined: Sun Aug 09, 2015 5:01 pm
Location: Zurich
Contact:

Thank you very much! I added it to GitHub.

Two things:
 1. There are in the meanwhile two more phrases. We translated "Read more" with "Verder lezen". Not yet translated is "Remember me" (for the login).
 2. Perhaps you can use GitHub. Otherwise it's difficult to follow the changes of the versions. We can help you using GitHub. ;-)
Gumroad - Useful plugins for Bludit | Nützliche Plugins für Bludit
Planet-Bludit - Tipps, Snippets und hilfreiche Links (auf Deutsch)
Ray
Ssr. Bludit
Posts: 21
Joined: Thu Dec 10, 2015 4:09 pm
Location: Aalsmeer

Edi wrote: Sun Jan 21, 2018 10:03 pm Thank you very much! I added it to GitHub.

Two things:
 1. There are in the meanwhile two more phrases. We translated "Read more" with "Verder lezen". Not yet translated is "Remember me" (for the login).
 2. Perhaps you can use GitHub. Otherwise it's difficult to follow the changes of the versions. We can help you using GitHub. ;-)
Ok, Read More should be : Lees meer
Remember me : Onthoudt mij!

I tried Github but couldn't upload it, i have an account
File uploads require push access to this repository.
User avatar
Edi
Site Admin
Posts: 2598
Joined: Sun Aug 09, 2015 5:01 pm
Location: Zurich
Contact:

Ray wrote: Mon Jan 22, 2018 6:02 pm Ok, Read More should be : Lees meer
Remember me : Onthoudt mij!
Thank you! I added the translations.
I tried Github but couldn't upload it, i have an account
Yes, you need an account. But it's free, and we can help you using GitHub.

Otherwise we can make it your you. ;-)
Gumroad - Useful plugins for Bludit | Nützliche Plugins für Bludit
Planet-Bludit - Tipps, Snippets und hilfreiche Links (auf Deutsch)
Ray
Ssr. Bludit
Posts: 21
Joined: Thu Dec 10, 2015 4:09 pm
Location: Aalsmeer

Edi wrote: Mon Jan 22, 2018 6:47 pm
Ray wrote: Mon Jan 22, 2018 6:02 pm Ok, Read More should be : Lees meer
Remember me : Onthoudt mij!
Thank you! I added the translations.
I tried Github but couldn't upload it, i have an account
Yes, you need an account. But it's free, and we can help you using GitHub.

Otherwise we can make it your you. ;-)
i have the account
User avatar
Edi
Site Admin
Posts: 2598
Joined: Sun Aug 09, 2015 5:01 pm
Location: Zurich
Contact:

Ray wrote: Mon Jan 22, 2018 6:56 pm i have the account
Sorry! I read you haven't an account. :oops:

On GitHub you have to copy ("fork") the whole repository (Bludit). Then you can make the modifications.

After this you have to make a "Pull request" to send your modifications back to the repository.
Gumroad - Useful plugins for Bludit | Nützliche Plugins für Bludit
Planet-Bludit - Tipps, Snippets und hilfreiche Links (auf Deutsch)
Post Reply